Sofia

Assistent Jurídic de I.A.

La Intel·ligència Artificial Jurídica més avançada del mercat al seu servei.

Programe una demo online amb un expert

La Intel·ligència Artificial Jurídica més avançada

Sofia suposa un canvi de paradigma en la forma de treballar.

Mentre els usuaris escriuen o quan pugen un document ja redactat, SOFIA llegeix i comprèn. Analitza l’àmbit d’ aplicació i localitza els conceptes legals en els quals està treballant l’usuari per oferir-li, com suggeriments, tota la legislació, formularis, jurisprudència i doctrina relacionada, pertinents per al seu cas.

Intel·ligent

Sofia treballa amb el coneixement que li proporciona la base de dades de Tirant Prime i amb l’ajuda d’un equip d’experts juristes que constantment ajusta els seus algoritmes per precisar els seus resultats. Per això, Sofia aprèn cada dia perquè la intel·ligència artificial sigui més útil per als nostres usuaris.

Versàtil

Com una solució separada, integrada a la base de dades o integrada al gestor de despatxos, Sofia s’adapta a l’espai de treball de l’advocat encabir un objectiu únic: canviar el paradigma de la recerca documental. Gràcies a l’entesa de Sofia, els advocats no hauran de buscar documents, si no acceptar o rebutjar els suggeriments de Sofia.

 

 

SOFIA està dissenyada per entendre el llenguatge natural i per estar en constant actualització mentre l’usuari escriu, esborra o selecciona un apartat concret. Tot, sense interferir en la feina dels advocats.

 

 

 

Comprensiva

Sofia comprèn el llenguatge natural, no necessita que l’usuari s’adapti a un format o ordre documental especials.

S’adapta a les modificacions sobre els textos (afegits i eliminacions) i recalcula els seus suggeriments en segons. I a més, és capaç d’analitzar només un apartat concret seleccionat dins d’un document més ampli.

Cercana

Sofia està al seu costat per ajudar-lo: mentre redacta, mentre llegeix un document, si vol comprovar un escrit que ja tenia al seu ordinador… Sempre, utilitzant la I.A. jurídica per suggerir-li els documents més pertinents i sempre, sense reemplaçar ni interferir en el treball de l’advocat.