BASE
DE DADES

Tota la informació jurídica en un sol lloc.

La base de dades jurídica més precisa i completa del mercat.

Programe una demo online amb un expert

La base de dades més potent i fiable

Localitzi tota la documentació jurídica que necessita

  • Legislació consolidada

  • Jurisprudència

  • Doctrina

  • Formularis

  • Esquemes

  • Consultes

  • Veus

  • Temes

Filtres exclusius

A la Base de Dades l’ajudem a refinar i precisar les recerques.

El nostre sistema de filtres desenvolupat per un equip propi serveix per aprofundir en els resultats de la recerca. Aquests filtres es van adaptant automàticament a mesura que l’usuari treballa a la base de dades.

Amb filtres exclusius Tirant, com el “a favor/en contra”, l’ajudem a treballar el teu cas de manera estratègica.

Confiança

La base de dades Tirant Prime té un compromís amb l’excel·lència. Per a això, comptem amb un gran equip de juristes que consolida, vincula, actualitza, revisa i millora el contingut; així com atén i assessora les qüestions de tots els nostres usuaris. Tot això, per garantir un servei excepcional.

La informació jurídica com mai abans l’havia trobat

Cercadors intel·ligents i precisos

Els cercadors de la base de dades estan dotats d’IA generativa oferint així resums intel·ligents sobre les seves recerques i Informació expandida d’utilitat.

Des del cercador general, fins als cercadors especialitzats per cada tipus de document; tots treballen amb la màxima precisió.

Eficiencia y tiempo, los mejores resultados asegurados: eso es lo que ofrecen los buscadores de la base de datos de Tirant Prime.

Usabilitat total

Interoperabilitat, recerca intratextual, edició documental, espais personals… defineixen el treball dels usuaris dins de Tirant Prime i sempre de la manera més intuïtiva possible.

Entre altres coses, amb un clic, l’usuari pot veure informació relacionada amb qualsevol document, pot buscar contingut concret dins del mateix, navegar pels links que ressaltem sense haver de buscar de nou; i, a més, pot treballar amb tota la documentació de la base de dades com ho faria en paper. Pot editar, guardar, subratllar, compartir el document, arxivar-lo, vincular-lo a un expedient, etc.

Butlletí de novetats jurídiques

Consulta número: V3302-23. El consultante plantea cómo se ha de calcular el límite de inembargabilidad del salario si el interesado no trabaja durante un mes completo, porque ha causado baja el día 13 de dicho mes y tiene un embargo de salarios pendiente de liquidación. Aplicando el total del SMI a razón de SMI dividido entre 14 pagas, lo que nos da el SMI mensual o bien usando ese SMI mensual pero prorrateado por los días trabajados en el mes.Cuestión Planteada: Aclaración de como calcular la cantidad inembargable de salario cuando el empleado no haya trabajado un mes completo.Órgano: SG de Tributos (TOL9.867.676)

CONTESTACIÓNEl artículo 169.2.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General...

llegeix més

Un WhatsApp creado por varias trabajadoras con ocasión de insultar al jefe tras una reclamación no es nulo por vulneración de la indemnidad pero si improcedente. Las expresiones vertidas en el chat privado de WhatsApp por parte de las actoras, no son más que opiniones y desahogos en que las participantes se expresan con libertad, en la confianza de estar entre compañeras sin que exista voluntad alguna de publicitarlas – Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares – Sección Primera – Jurisdicción: Social – Sentencia – Num. Res.: 198/2024 – Num. Proc.: 581/2023 – Ponente: Joan Agustí Maragall (TOL10.032.493)

T. S.J.ILLES BALEARS SALA SOCIAL PA LMA DE MALLORCA SENTENCIA: 00198 /2024 TIPO Y...

llegeix més