TEXTOS LEGALS
COMENTATS

Els Textos Legals Comentats, analitzats precepte a precepte, més importants d’Espanya.

Una col·lecció pràctica, precisa i profunda.

Programe una demo online amb un expert

Una eina essencial per a l’advocat

A l’estil dels Tolle Kommentare alemanys, els Textos Legals Comentats de l’Editorial Tirant suposen un canvi en l’organització de la informació jurídica d’Espanya.

S’imagina accedir amb un clic a una obra en la qual es detallen els conceptes fonamentals de cada precepte, els problemes aplicatius i interpretatius del mateix, la legislació relacionada, la jurisprudència rellevant, esquemes i formularis relacionats i les seves orientacions processals?

S’imagina fer-ho dins d’una eina tecnològica navegable i interconnectada amb tots els documents citats?

Tirant lo Blanch ha creat aquesta solució de LegalTech, els Textos Legals Comentats, que és la conjunció perfecta entre el contingut més precís i la tecnologia més capdavantera.