Sof-IA

Intel·ligència artificial jurídica.

L’única IA entrenada amb tot el coneixement de l’editorial jurídica més prestigiosa.

Programe una demo online amb un expert

El poder de comptar amb la IA analítica i generativa més avançada

Sof-IA suposa un canvi de paradigma en la forma de treballar, és capaç d’analitzar, generar o expandir textos jurídics.

Mentre els usuaris escriuen o quan pugen un document ja redactat, SOFIA llegeix i comprèn per oferir-li, com suggeriments, tota la legislació, formularis, jurisprudència i doctrina relacionada, pertinents per al seu cas.
A més és capaç d’ assistir-lo en la redacció de textos jurídics, amb multitud de funcions generatives, com estendre un text, resumir-lo, corregir-lo o senzillament generant-ne un de nou des d’ un concepte o idea.

Intel·ligent

Sofia treballa amb el coneixement que li proporciona la base de dades de Tirant Prime i amb l’ajuda d’un equip d’experts juristes que constantment ajusta els seus algoritmes per precisar els seus resultats. Per això, Sofia aprèn cada dia perquè la intel·ligència artificial sigui més útil per als nostres usuaris.

Versàtil

Com una solució separada, integrada a la base de dades o integrada al gestor de despatxos, Sofia s’adapta a l’espai de treball de l’advocat encabir un objectiu únic: canviar el paradigma de la recerca documental. Gràcies a l’entesa de Sofia, els advocats no hauran de buscar documents, si no acceptar o rebutjar els suggeriments de Sofia.

Generativa

Expandeixi la seva forma de treballar amb textos jurídics, Sof-IA l’assisteix en la redacció o estudi de textos jurídics, ha estat entrenada basant-se en tot el contingut jurídic de Tirant lo Blanch i gràcies a aquests coneixements és capaç de generar i editar textos jurídics amb una precisió i intel·ligència sense rival en el sector. Pot editar els seus textos, corregir errors, ampliar la informació, generar context o crear text nou entre moltes de les seves funcions, però a més pot generar mapes conceptuals o extreure els punts clau d’ un document per facilitar el seu estudi.

 

 

També és capaç d’ ajudar-lo en l’ estudi d’ un text ja existent, generant un resum, un mapa conceptual, relacionant idees o extraient els punts clau.

 

 

 

Comprensiva

Sofia comprèn el llenguatge natural, no necessita que l’usuari s’adapti a un format o ordre documental especials.

S’adapta a les modificacions sobre els textos (afegits i eliminacions) i recalcula els seus suggeriments en segons. I a més, és capaç d’analitzar només un apartat concret seleccionat dins d’un document més ampli.

Pròxima

Sofia està al seu costat per ajudar-lo: mentre redacta, mentre llegeix un document, si vol comprovar un escrit que ja tenia al seu ordinador… Sempre, utilitzant la I.A. jurídica per suggerir-li els documents més pertinents i sempre, sense reemplaçar ni interferir en el treball de l’advocat.

Butlletí de novetats jurídiques

El sintagma “actividad industrial” contenido en el artículo 98.1.f) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre de Impuestos Especiales, a los efectos de poder disfrutar de la reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Electricidad, debe interpretarse a la luz de la Directiva 2003/96/CE del Consejo de 27 de octubre de 2003 por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad en atención al contexto y finalidad buscada, restringiendo la reducción de la base imponible el legislador nacional a la actividad industrial que se define en la norma administrativa a propósito y con carácter general, art.3 de la 21/1992, de Industria. – Tribunal Supremo – Sala Tercera – Sección Segunda – Jurisdicción: Contencioso-Administrativo – Sentencia – Num. Res.: 659/2024 – Num. Proc.: 8984/2022 – Ponente: José Antonio Montero Fernández (TOL9.982.314)

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda...

llegeix més

Empresa fundada durante la vigencia del régimen económico con fondos gananciales. El TS fija que los rendimientos generados por un establecimiento común gestionado por uno de los ex-cónyuges son comunes hasta la liquidación, pero ello no hace comunes los ingresos que procedan del propio trabajo del ex-cónyuge. – Tribunal Supremo – Sala Primera – Sección Primera – Jurisdicción: Civil – Sentencia – Num. Res.: 39/2024 – Num. Proc.: 7367/2021 – Ponente: María de los Ángeles Parra Lucan (TOL9.846.420)

T R I B U N A L S U P R E M O Sala de lo Civil Sentencia núm. 39/2024 Fecha de...

llegeix més