ANALYTICS

Anàlisi estratègica basada en big data jurídic.

Permet prendre decisions jurídiques fundades i precises, amb un coneixement estratègic només disponible a Tirant Analytics.

Programe una demo online amb un expert

Intel·ligència per a juristes,

Big data per a professionals del dret

 • Representació de cada sentència en un mapa conceptual interactiu
 • Gràfiques de recerques interactives
 • Connexions legals i jurisprudencials
 • Conceptes clau del document
 • Representació gràfica de la sentència
 • Recerca per la posició processal i la probabilitat d’ èxit de les parts
 • Iter processal complet
 • Resum interactiu del document

Connexió entre documents

Des de qualsevol recerca s’ obté una representació visual de la jurisprudència i la legislació més esmentada en els diversos Tribunals, localitza la jurisprudència consolidada o la legislació més aplicada.

Gràfica
de tribunals

Tirant permet, en exclusiva, conèixer el criteri de cada Tribunal, la Sala, la Secció o Ponent. Podem triar qualsevol d’aquests valors i conèixer el seu criteri per optar per la millor estratègia.

Gràfiques
Interactives

Les gràfiques Analytics ens proposen camins o estratègies inabastables per a la recerca tradicional i ens permeten analitzar la recerca amb una visió global de tots els valors en joc, de manera que es descobreixen noves vies, altres procediments, altres proves i dades ocultes.

Arbre
de decisió

Permet veure el percentatge d’èxit dels nostres objectius i analitzar la posició contrària. En polsar en “Arbre de Decisió” podem triar els aspectes que més ens importen del cas (sentit de la fallada, costes, responsabilitat, etc.) i obtindrem el tant per cent d’èxit de cadascun. L’arbre de decisió ens situa en les sentències que defensen els nostres interessos.

Conceptes
clau

Conceptes clau interactius en cada document. Per moure’ns per les sentències a través dels seus conceptes més rellevants.

El Big data al servei de l’operador jurídic

Altres funcions

 • Mapa conceptual
  Representació gràfica de cada sentència
 • A favor / En contra
  Recerca per la posició processal i la probabilitat d’ èxit de cada part
 • Informació organitzada (clusters)
  Informació organitzada dins de cadascuna de les jurisdiccions
 • Filtres únics
  Nous paràmetres per a la seva recerca
 • Rellevància
  La jurisprudència que els experts consideren del màxim interès
 • Extracte
  Localització immediata dels conceptes de recerca en el document
 • Resum interactiu
  Resum navegable pels valors més importants del document
 • Cites rellevants
  Interconnexió entre els documents a través de les seves cites
 • Iter processal
  Tot l’ itinerari del procediment